NEDEN TANRİ YOK...

sorgulamak 2021-09-05 18:24:57 270

NEDEN TANRİ YOK DEMEK İNANANLARA SAYGİZİLİK OLUYORKEN TANRİ VAR DEMEK . "ATEİSTLERE SAYGISIZLIK SAYILMIYOR.  DERKEN

@SORGULAYAN1AGNOSTİK SAYFASİNİN FİLOZOFU BURDA NE DEMEK İSTEMİS ?

BİR KİSİMİN KABUL ETTİGİ BİR KİSİMİN REDDETTİGİ TANRİYİ . BİR KİSİM REDDETTİGİ İCİN NEDEN SAYGİSİZLİK YAPMİS SAYİLİYOR ?

BURDA TANRİYİ YOK SAYANLARI DUSUNCELERİNDEN DOLAYİ SAGİSİZLİKLA SUCLAMAK . TANRİYA İNANANLARİN TANRİNİN ADALETİYLE UYUSTUGUNU DUSUNUYOLARMİ ?

TANRİ BANA İNANMAYANLARİ SAYGİSİZLİKLA SUCLAYİNMİ DİYOR?

TANRİ ADİNA BUNLARİ BEYAN EDENLERE BUNLARİ TANRİMİ SOYLUYOR ?

TANRİ NEDEN SADECE İNANANLARLA İLETİSİME GECİYOR ?

TANRİ NEDEN İNANMAYANLARLA İLETİŞİME GEÇMİYOR?

DİYE Mİ SORGULANİYOR ANLAYAMADİM ?

  • Paylaşın: