PHP'deki link () işlevi iki parametreyi kabul eder.

php 2020-03-03 01:20:14 127

Link (), belirtilen bir hedef için sabit bir bağlantı oluşturur . Hedef ve bağlantı, link () işlevine parametre olarak iletilir ve başarılı olduğunda true, başarısız olduğunda false döndürür.

Hatalar ve İstisna

Link () işlevi uzak dosyalarda çalışmaz, çünkü incelenecek dosyaya sunucunun dosya sistemi üzerinden erişilmelidir.
Link () işlevi tarafından oluşturulan bağlantı bir HTML bağlantısı değil, dosya sistemindeki bir bağlantıdır.
Linux'ta, bir dizine sabit bağlantı yapılmasına izin verilmez.

Örnekler:

Girdi: $ targetfile = 'gfg.txt.';
       $ linkname = 'gfglink';
       link ($ targetfile, $ linkname);
Çıktı: 1

Girdi: $ targetfile = 'gfg.txt.';
       $ linkname = 'gfglink';

       if (! link ($ targetfile, $ linkname))
       {
          echo ('Bağlantı oluşturuldu!');
       }
       Başka
       {
         echo ('Bağlantı oluşturulamıyor!');
       }
Çıktı: Bağlantı oluşturuldu!

Aşağıdaki programlar link () işlevini göstermektedir.

Program 1

filter_none
brightness_4
<?php  
// target file
$targetfile = 'gfg.txt';  
 
// name of the link
$linkname = 'gfglink';
 
// creating a symbolic link for the target file
link($targetfile, $linkname);
?>
Çıktı:

1
Program 2

filter_none
brightness_4
<?php  
 
// target file
$targetfile = 'gfg.txt';  
 
// name of the link
$linkname = 'gfglink';
 
// creating a symbolic link for the target file
if(!link($targetfile, $linkname))
{  
   echo('Link has been created!');
}
else
{
   echo('Link cannot be created!');
}
?>
Çıktı:

Bağlantı oluşturuldu!

  • Paylaşın: