PHP MySQL Veritabanı Oluşturma

php 2020-03-03 01:36:03 208

MySQLi ve PDO Kullanarak MySQL Veritabanı Oluşturma
CREATE DATABASE deyimi, MySQL'de bir veritabanı oluşturmak için kullanılır.

Aşağıdaki örnekler "myDB" adlı bir veritabanı oluşturur:

Örnek (MySQLi Nesneye Yönelik)
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
   die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

// Create database
$sql = "CREATE DATABASE myDB";
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
   echo "Database created successfully";
} else {
   echo "Error creating database: " . $conn->error;
}

$conn->close();
?>

Not: Yeni bir veritabanı oluşturduğunuzda, yalnızca mysqli nesnesinin ilk üç bağımsız değişkenini (sunucuadı, kullanıcı adı ve parola) belirtmeniz gerekir.

İpucu: Belirli bir bağlantı noktası kullanmanız gerekiyorsa, veritabanı adı bağımsız değişkeni için şu şekilde boş bir dize ekleyin: new mysqli ("localhost", "kullanıcı adı", "şifre", "", bağlantı noktası)


Örnek (MySQLi Yordamı)
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password);
// Check connection
if (!$conn) {
   die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

// Create database
$sql = "CREATE DATABASE myDB";
if (mysqli_query($conn, $sql)) {
   echo "Database created successfully";
} else {
   echo "Error creating database: " . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>

Not: Aşağıdaki PDO örneği "myDBPDO" adlı bir veritabanı oluşturur:

Örnek (PDO)
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";

try {
   $conn = new PDO("mysql:host=$servername", $username, $password);
   // set the PDO error mode to exception
   $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
   $sql = "CREATE DATABASE myDBPDO";
   // use exec() because no results are returned
   $conn->exec($sql);
   echo "Database created successfully<br>";
   }
catch(PDOException $e)
   {
   echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
   }

$conn = null;
?>

İpucu: PDO'nun büyük bir yararı, veritabanı sorgularımızda oluşabilecek sorunları ele almak için istisna sınıfına sahip olmasıdır. Try {} bloğu içinde bir istisna atılırsa, komut dosyası yürütmeyi durdurur ve doğrudan ilk catch () {} bloğuna akar. Yukarıdaki catch bloğunda SQL ifadesini ve oluşturulan hata mesajını yankılarız.

  • Paylaşın: