PHP MySQL Verilerini Sil

php 2020-03-03 01:40:27 152

MySQLi ve PDO Kullanarak Bir MySQL Tablosundan Veri Silme
DELETE deyimi tablodaki kayıtları silmek için kullanılır:

DELETE FROM ta ble_name
WHERE some_colum n = some_value
DELETE sözdizimi ndeki WHERE yan tü mcesine dikkat edin: WHERE yan tümcesi, silinmesi gereken  kaydı veya kayıtları belirtir. WHERE yantümcesini atlarsanız, tüm kayıtlar silinir!

SQL hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen SQL eğitimimizi ziyaret edin .

"MyGuests" tablosuna bakalım:

id firstname lastname email reg_date
1 John Doe john@example.com 2014-10-22 14:26:15
2 Mary Moe mary@example.com 2014-10-23 10:22:30
3 Julie Dooley julie@example.com 2014-10-26 10:48:23
Aşağıdaki örnekler  "MyGuests" tablosundaki id = 3 ile kaydı siler:

Örnek (MySQLi Nesneye Yönelik)
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = new mysqli($serverna me, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
   die("Connection fail ed: " . $conn->connect_error);
}

// sql to delete a record
$sql = "DELETE FROM  MyG uests WHERE id=3";

if ($conn->query($sql) == = TRUE) {
   echo "Record deleted su ccessfully";
} else {
   echo "Error deleting  record: " . $conn->error;
}

$conn->close();
?>


Örnek (MySQLi Yordamı)
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = mysqli_c onnect($ servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
   die("Connection  failed: " . mysqli_connect_error());
}  

// sql to delete a re cord
$sql = "DELETE FRO M My Guests WHERE id=3";

if (mysqli_query($co nn, $sql)) {
   echo "Record del eted s uccessfully";
} else {
   echo "Error deleti ng record: " . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>

Örnek (PDO)
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDBPDO";

try {
   $conn = new PDO("mysq l:host=$servername;dbnam e=$dbname", $username, $ password);
   // set the PDO error mode  to exception
   $conn->setAttribute(P DO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EX CEPTION);

   // sql to delete a record
   $sql = "DELETE F ROM M yGuests WHERE id=3";

   // use exec() becau se n o results are returned
   $conn->exec($sql);
   echo "Record dele ted successfully";
   }
catch(PDOExce ption $e)
   {
   echo $sql . "<br> " . $e->getMessage();
   }

$conn = null;
?>

  • Paylaşın: