PHP MySQL Güncelleme Verileri

php 2020-03-03 01:41:56 300

MySQLi ve PDO Kullanarak MySQL Tablosundaki Verileri Güncelleme
UPDATE deyimi bir tablodaki mevcut kayıtları güncellemek için kullanılır:

UPDATE table_name
SET column1=value, column2=value2,...
WHERE some_column=some_value
UPDATE sözdizimindeki WHERE yan tümcesine dikkat edin: WHERE yan tümcesi, hangi kayıt veya kayıtların güncelleştirilmesi gerektiğini belirtir. WHERE yantümcesini atlarsanız, tüm kayıtlar güncellenir!

SQL hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen SQL eğitimimizi ziyaret edin .

"MyGuests" tablosuna bakalım:

id firstname las tname email reg_date
1 John Doe j ohn@example.com 2014-10-22 14:26:15
2 Mary Moe mary@example.com 2014-10-23 10:22:30
Aşağıdaki örnekler "MyGuests" tablosundaki kaydı id = 2 ile günceller:

Örnek (MySQLi Nesneye Yönelik)
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = new mysqli($servernam e, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
   die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

$sql = "UPDATE MyGuests  SET lastname='Doe' WHERE id=2";

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
   echo "Record updated successfully";
} else {
   echo "Error updating record: " . $conn->error;
}

$conn->close();
?>


Örnek (MySQLi Yordamı)
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = mysqli_connect( $servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
   die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

$sql = "UPDATE MyGuests SET la stname='Doe' WHERE id=2";

if (mysqli_query( $conn, $sql)) {
   echo "Record updated s uccessfully";
} else {
   echo "Er ror updating record: " . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>

Örnek (PDO)
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDBPDO";

try {
   $conn = new PDO("mys  ql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
   // set the PDO error mode to exception
   $conn->setAttribute(PDO ::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE _EXCEPTION);

   $sql = "UPDATE MyGuests SET lastname='Doe' WHERE id=2";

   // Prepare statement
   $stmt = $conn->prepare($sql);

   // execute the query
   $stmt-> execute();

   // echo a message to say the UPDATE succeeded
   echo $stmt->rowCount() . " records UPDATED successfully";
   }
catch(PDOException $e)
   {
   echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
   }

$conn = null;
?>

  • Paylaşın: