Olacakları olmadan Önce Üyeleri'ne bildiren bir sistemdir.